Dębowiec 17 wrzesień  2008r.

                                            

RGW  3410/16-1/2008                                                                                            

                                                                

 

                                                                      

OGŁOSZENIE   O  WYBORZE  OFERTY

 

Informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę:

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

„Remont drogi gminnej rolniczej „Małachowski” pgr. 1234/2, 1233/18 w Dębowcu”

 

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1

Oferta nr 2

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAMIL

FIRMA KAMRAT

 

 

ul. Przetnica 33

43-450 Ustroń

ul.  Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto 74 108,90

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto 81 194,88

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE >>KAMIL<<

CENA: ceny jednostkowe w zł netto

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego zawarte w siwz. Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Cena

(waga   100  % -)

 

Razem

 

1

100 pkt

 

100 pkt.

2

91,27 pkt

 

91,27 pkt.

Data wysłania ogłoszenia

17/09/2008r

 

 

                                                                                                       

                                                                                              Wójt  Gminy  Dębowiec

 

                                                                                              mgr inż.  Tomasz   Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na: „Remont drogi gminnej rolniczej „Małachowski” pgr. 1234/2, 1233/18 w Dębowcu”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:17.09.2008 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:17.09.2008 15:53