Karta Usług
Nr KU-RGW-03
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


I. Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • dowód osobisty (do wglądu)
 1. II. Opłaty

 • Opłatę skarbową w wys. 50,00 zł  można uiścić bez żadnych opłat w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 BS Skoczów. Kopię dowodu wpłaty lub polecenia przelewu należy okazać przed złożeniem wniosku.

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie zostanie przesłane do osoby zgłaszającej listem poleconym nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Możliwy jest także osobisty odbiór zaświadczenia. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że zaświadczenie jest gotowe do odbioru.

IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy

 • Referat Gospodarki Wiejskiej
 • nr pokoju: 2
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 25
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30 piątek - 7.30 – 14.30

V.    Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

 • Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

VII.    Uwagi

 • Wójt Gminy Dębowiec jest organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców zamieszkałych na terenie gminy Dębowiec.
 • Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać swoją działalność na podstawie koncesji, zezwoleń i wpisu do rejestru działalności regulowanej.

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:05.09.2008 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:09