RGW 3410/ 15-1 /2008                                                 Dębowiec20.08.2008r.                                                                                            

                                                                 

                                                                         

OGŁOSZENIE O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w  Dębowcu i Gumnach”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez : HYDROEKO Jerzy Jarząb ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 10/14, 43-400 Cieszyn

 

Uzasadnienie wyboru:

W danych postępowaniach złożono jedną  ofertę.

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                   mgr inż. Tomasz Branny

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty:„Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:22.08.2008 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:22.08.2008 15:06