Dębowiec 30 czerwiec 2008r.

                                            

RGW 3410/13<2>/2008                                                                                            

                                                                         

 

                                                                      

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę:

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonaniem drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej więźniów KL Auschwitz-ofiar marszu śmierci w styczniu 1945r. w Dębowcu”

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1

 

 

Usługi Remontowo-Budowlane i Melioracje

 

 

43-424 Drogomyśl,

ul. Konwaliowa 9

 

 

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto 18 803,28

 

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

Usługi Remontowo-Budowlane i Melioracje

43-424 Drogomyśl,

ul. Konwaliowa 9

CENA: ceny jednostkowe w zł netto

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Cena  100 %

 

 

Razem

 

1

100 pkt

 

100 pkt.

Data wysłania ogłoszenia

30/6/2008r

 

 

                                                                                             Wójt  Gminy

                                                    

                                                                                     mgr inż. Tomasz Branny   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert:„Wykonaniem drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej wię
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:04.07.2008 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:04.07.2008 15:22