RGW 3410/ 12 /2008                                                                   Dębowiec 20.05.2008r.

 

 

 

                                                                                         

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez : „EKOM” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  HANDLOWE

                                 43-246 ZABŁOCIE, ul. Tulipanów 3

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W danym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Dębowiec

 

                                                                                                    mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: „Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:23.05.2008 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:23.05.2008 14:15