Karta Usług
Nr KU-RGW-01
wersja 2


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.plNazwa usługi

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z ewidencji działalności gospodarczej

I. Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia
 1. II. Opłaty

 • Opłata skarbowa w wys. 17,00 zł  płatna do kasy Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 BS Skoczów

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy

 • Referat Gospodarki Wiejskiej
 • nr pokoju: 2
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 25
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 – 15.30

V.    Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem organu który wydał postanowienie.

VI.    Podstawa prawna

 • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

VII.    Uwagi

 • Brak

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:10.05.2008 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:28.08.2008 13:15