Dębowiec 31 marzec 2008r.

                                             

RGW 3410/10<2>/2008                                                                                            

                                                                          

 

                                                                       

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę:

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2008

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

EUROVIA POLSKA S.A.

Oddział Bielsko-Biała

PPHU „BUDLĄD-CIESZYN”

Sp. z o.o.

Usługi Transportowe, Drogowe i Budowlane

Karol Cypcer

43-392 MiędzyrzeczeGórne 83

ul.  Dworcowa 6

43-400 Cieszyn

Kowale 69

43-430 Skoczów

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto 57 800,00

Cena: ceny jednostkowe w

zł 43 880,00

Cena jednostkowa w

Zł 42 007,20

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

Usługi Transportowe, Drogowe i Budowlane

Karol Cypcer

CENA: ceny jednostkowe w zł netto

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego. Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Cena w zakresie naprawy dróg

(waga   85 % -)

Liczba pkt w kryterium

Cena za rob/godz.

(waga 15 %)

Razem

 

1

61,78 pkt

5,79 pkt

67, 57 pkt.

2

81,37 pkt

7,12 pkt

88, 49 pkt.

3

85 pkt

15 pkt

100 pkt.

Data wysłania ogłoszenia

31/03/2008r

 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                    Wójt  Gminy

                                                    

                                                                                             mgr inż. Tomasz Branny     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2008"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:07.04.2008 16:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:07.04.2008 16:16