Karta Ewidencji Nr KE-01
wersja 1

 

  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

 

 

 

I. Nazwa ewidencji

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
 

II. Podstawa prawna

 • Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.)

III.    Cel prowadzenia ewidencji

 • Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 • Kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 • W celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 • Kontrola wykonywanych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

IV.    Wpisowi do ewidencji podlegają

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela nieruchomości.
 • Imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalnośc gospodarczą.
 • Adres nieruchomości.
 • Data zawarcia umowy.
 • Terminy wywozu odpadów komunalnych.
 • Terminy opróżniania zbiorników bezodpływowych..
 • Terminy pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

V.    Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji

 •  
Referat Gospodarki Wiejskiej
 • nr pokoju: 1
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 27
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30,
  - czwartek – 7.30 – 16.30,
  - piątek - 7.30 – 14.30.

VI.    Uwagi

 • Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)
 • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ewidencji jest Wójt Gminy Dębowiec.

VII. Miejsce na notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:04.03.2008 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:06.04.2018 13:36