Karta Usług
Nr KU-SO-03
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego

I. Wymagane dokumenty

  • zawiadomienie o kradzieży dokumentu stwierdzające tożsamość.

II. Opłaty

  • nie pobiera się

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • niezwłocznie
IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
•    Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
•    nr pokoju: 16
•    nr telefonu (33) 8533881 wew. 18
•   
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30, piątek - 7.30 –         14.30

V.    Tryb odwoławczy

nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

VII.    Uwagi

  • Brak

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:27.02.2008 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:11