Karta Usług
Nr KU-SO-02
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

I. Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • 2 fotografie (o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza terenem Gminy Dębowiec;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem Gminy Dębowiec);
  posiadany dowód osobisty (do wglądu);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł wniesionej do kasy Urzędu Gminy Dębowiec.

II. Opłaty

 • bez opłat

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • 30 dni
IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
•    Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
•    nr pokoju: 16
•    nr telefonu (33) 8533881 wew. 18
•   
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30, piątek - 7.30 –         14.30

V.    Tryb odwoławczy

nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

VII.    Uwagi

 • Dokumenty należy składać i odbierać osobiście.

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:27.02.2008 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:11