wersja do wydruku Artur Kulesza 21.02.2008 11:46

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

 

Karta Usług Nr KU-SO-01
wersja 1

 

  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

 

 

 

Nazwa usługi

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

I. Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego;
  • 1 fotografia

II. Opłaty

  • bez opłat

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • 30 dni
IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
•    Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
•    nr pokoju: 16
•    nr telefonu (33) 8533881 wew. 32
•   
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30, piątek - 7.30 – 14.30

V.    Tryb odwoławczy

  •  
nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia10 kwietnia 1974 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

VII.    Uwagi

VIII Miejsce na notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty dla osoby małoletniej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2008 11:46

Rejestr zmian dokumentu

ukryj