Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

 Lp.  Nazwa Rejestru Podstawa Prawna Numer Symbolu Klasyfikacyjnego Kategoria archiwalna
 1. Rejestr kontroli zewnętrznej (książka kontroli) Instrukcja kancelaryjna 0901 B-5
 2. Rejestr ewidencji i kontroli obiegu dokumentów (dzienniki korespondencji przychodzącej, pocztowe książki nadawcze) Instrukcja kancelaryjna 0813 B-5
 3. Rejestr pieczęci urzędowych Instrukcja kancelaryjna 0862 A
 4. Rejestr innych pieczątek i stempli Instrukcja kancelaryjna 0863 A
 5. Rejestr uchwał Rady Gminy Instrukcja kancelaryjna 0150 A
 6. Rejestr wniosków i interpelacji radnych Instrukcja kancelaryjna 0057 B-5
 7. Rejestr wniosków i opinii komisji stałych Instrukcja kancelaryjna 0064 A
 8.  Rejestr zarządzeń Wójta- kierownika Urzędu Gminy Instrukcja kancelaryjna 0152 A
 9.  Rejestr zarządzeń Wójta- wykonawcy uchwał Rady Gminy Instrukcja kancelaryjna 0151 A
 10.  Rejestr skarg i wniosków Instrukcja kancelaryjna 0560 A
 11.  Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Instrukcja kancelaryjna 0113 B-5
 12.  Rejestr wydanych dowodów osobistych Instrukcja kancelaryjna 5120 B-50
 13.  Rejestr utraconych dowodów osobistych Instrukcja kancelaryjna 5120 B-50
 14.  Rejestr przedpoborowych Instrukcja kancelaryjna 5211 B-5
 15.  Rejestr świadczeń na rzecz obrony Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Rozp. R.M. – wytyczne Wojewody Śląskiego o prowadzeniu rejestrów 5350 B-10
 16.  Umowy najmu lokali mieszkalnych Instrukcja kancelaryjna 71404 B-5
 17.  Umowy na wynajem lokali użytkowych Instrukcja kancelaryjna 71442 B-5

Referat Gospodarki Wiejskiej

 Lp.  Nazwa Rejestru Podstawa Prawna Numer Symbolu Klasyfikacyjnego Kategoria archiwalna
 18.  Rejestr prowadzonych inwestycji Instrukcja kancelaryjna   2226  A
 19.  Rejestr zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Instrukcja kancelaryjna  7326  A
 20.  Rejestr umów i zleceń zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 Instrukcja kancelaryjna  2222  B-5
 21.  Rejestr umów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych na podstawie przetargów i zapytań o cenę Instrukcja kancelaryjna  342  B-10
 22.  Rejestr zamówień publicznych Instrukcja kancelaryjna  340  B-10

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry prowadzone przez Urząd Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:20.02.2008 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:20.02.2008 13:40