Zaproszenie do złożenia ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Zaproszenie do złożenia ofert

na wybór brokera ubezpieczeniowego

świadczącego kompleksową

obsługę brokerską na rzecz Gminy Dębowiec

 

 

Ofertę – prezentację firmy w formie pisemnej mogą składać osoby fizyczne i prawne, wykonujące działalność brokerską  zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

 

  1. Prowadzenie działalności brokerskiej na polskim rynku nieprzerwanie od minimum 5 lat.
  2. Posiadanie siedziby głównej lub stałego oddziału (przedstawiciela) na terenie województwa śląskiego.
  3. Obsługiwanie w zakresie czynności brokerskich co najmniej dwóch urzędów GMINY lub powiatu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawienie listy referencyjnej przynajmniej 10 innych podmiotów.
  4. Niezaleganie z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wobec oferenta postępowania upadłościowego, naprawczego, nieogłoszeniu wobec składającego ofertę upadłości lub stanu likwidacji.
  6. Zawarcie polisy OC.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem : „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego” należy składać do 10 dnia od chwili ukazania się ogłoszenia, u Sekretarza Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, pok. 11.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas oceny ofert firm brokerskich:

 

- liczba obsługiwanych podmiotów z rynku samorządowego (za podmiot rozumie się Urząd Miasta/ Urząd Gminy/ Starostwo Powiatowe) – waga  70 %

 

- liczba opinii i referencji wystawionych przez podmioty rynku samorządowego (powiaty, miasta, gminy) – waga 30 %

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2007 10:56

Rejestr zmian dokumentu

ukryj