Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec nr 181/2019 z dnia 01.10.2019r.

 


 

Zakres czynności Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych

 

Do Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych należą w szczególności sprawy:

 1. obsługi sekretariatu Wójta,
 2. spraw kadrowych,
 3. obsługi kancelarii głównej,
 4. spraw gospodarczych, socjalno - bytowych i łączności,
 5. obsługi Rady Gminy,
 6. wspierania i upowszechniania współpracy lokalnej, idei samorządowej i integracji europejskiej,
 7. współpracy z organizacjami sportowymi, kulturalnymi i pożytku publicznego,
 8. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym,
 9. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 10. organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
 11. powszechnego obowiązku obrony RP,
 12. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 13. porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 14. ochrony zdrowia,
 15. spraw porządkowych,
 16. spraw komunikacji elektronicznej,
 17. archiwizacji dokumentów Urzędu,
 18. ochrony danych osobowych,
 19. prowadzenie strony internetowej gminy.
 20. gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym,
 21. edukacji

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania referatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:30.08.2007 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:30.10.2019 10:44