Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.09.2022 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.09.2022 14:15