Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia : "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 234/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 233/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 145/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 czerwca 2012r. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 232/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 230/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 229/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 228/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 227/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 224/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 223/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 222/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna