Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 205/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 204/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 203/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 202/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 175/ XXIII/ 2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 201/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2017r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 200/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 115 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 199/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 198/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 197/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna