Rejestr zmian w biuletynie

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dróg gminnych na terenia Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dróg gminnych na terenia Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert na: Termomodernizacja budynku Gimnazjum i SP w Dębowcu, ETAP I Wymiana stolarki okiennej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r. w Gminie Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dróg gminnych na terenia Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2013r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2013r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna