Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres zadań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu i osoby odpowiedzialne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 261/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 260/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Śro-dowiska dla Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 259/XXXV/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 258/XXXV/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia za-wodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 257/XXXV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 27/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015r. o ustaleniu wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 256/XXXV/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 254/XXXV/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 253/XXXV/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna