Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXIX/I2017 z Sesji RG Dębowiec w dniu 7 lipca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVIII/I2017 z Sesji RG Dębowiec w dniu 20 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVI/I2017 z Sesji RG Dębowiec w dniu 25 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 218/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 216/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 215/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 214/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 213/XXIX/2017 z dnia 7 lipca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna