Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół XXXVI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr XXXVI 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 266/XXXVI/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 265/XXXVI/2018 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 264/XXXVI/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 263/XXXVI/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 262/XXXVI/2018 w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna