Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert na: Ubezpieczenie mieniai odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Dębowiec"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi - Ubezpieczenia mienia"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII z dnia 13 grudnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII z dnia 31 października 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXI z dnia 19 września 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXX z dnia 29 sierpnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 252/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 251/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 249/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 247/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 246/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 245/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skoczowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 243/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 242/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 241/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna