Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres zadań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu i osoby odpowiedzialne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Biuro obsługi Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXV/2018 z dnia 27 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne akty prawne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół.pdf"

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 261/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 260/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Śro-dowiska dla Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 259/XXXV/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 258/XXXV/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia za-wodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 257/XXXV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 27/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015r. o ustaleniu wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 256/XXXV/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 254/XXXV/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 253/XXXV/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna