Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia : "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 234/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 233/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 145/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 czerwca 2012r. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 232/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 230/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 229/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 228/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 227/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 224/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 223/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 222/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna