Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-PDP za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-NDS i RB-Z za IV kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna