Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVIII/I2017 z Sesji RG Dębowiec w dniu 20 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady udostępniania informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Księgi Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centralny rejestr umów Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie naboru1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE NABORU.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert"

04.04.2018

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie Gm. Dębowiec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie Gm. Dębowiec."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RGW.271.1.2.2018 - wybór Dostwa Kruszywa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w roku 2018".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w roku 2018".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RGW.271.2.2.2018 - wybór Remonty cząstkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w roku 2018".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RGW.271.2.2.2018 Informacja z otwarcia.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna