Felicja Dudzińska

Stanowisko
Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu
Miejsce pracy
43-426 Dębowiec , ul. Szkolna 3
Telefon
033 856 27 78
Fax
033 856 27 78
E-mail:
gimnazjum@debowiec.cieszyn.pl