Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 10:37 Uchwała Nr 252/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
23.01.2018 10:13 Uchwała Nr 250/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
23.01.2018 10:13 Uchwała Nr 251/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
23.01.2018 10:12 Uchwała Nr 249/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
23.01.2018 10:11 Uchwała Nr 248/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
23.01.2018 10:08 Uchwała Nr 247/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody
23.01.2018 10:07 Uchwała Nr 246/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2018 rok.
23.01.2018 10:06 Uchwała Nr 245/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
23.01.2018 10:05 Uchwała Nr 244/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skoczowie
23.01.2018 10:04 Uchwała Nr 243/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020

1 2 następna