Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 13:15 Uchwała nr 212/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium za 2016r.
28.06.2017 13:14 Uchwała nr 211/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
28.06.2017 13:13 Uchwała nr 209/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
28.06.2017 13:13 Uchwała nr 210/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
28.06.2017 13:11 Uchwała nr 208/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
05.05.2017 13:34 Uchwała nr 207/XXVII/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
05.05.2017 13:33 Uchwała nr 206/XXVII/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
06.04.2017 10:19 Uchwała nr 205/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.
06.04.2017 10:18 Uchwała nr 204/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
06.04.2017 10:17 Uchwała nr 203/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1 2 3 następna