Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2017 08:44 Uchwała nr 221/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
02.10.2017 08:43 Uchwała nr 220/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec.
02.10.2017 08:29 Uchwała nr 219/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
07.09.2017 12:38 Uchwała nr 218/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębowcu.
07.09.2017 12:36 Uchwała nr 217/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
07.09.2017 12:36 Uchwała nr 216/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
07.09.2017 12:35 Uchwała nr 215/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
07.09.2017 12:34 Uchwała nr 214/XXX/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
07.09.2017 12:32 Uchwała nr 213/XXIX/2017 z dnia 7 lipca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice.
28.06.2017 13:15 Uchwała nr 212/XXVIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium za 2016r.

1 2 3 4 następna