Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 14:07 KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W DĘBOWCU z dnia 19 września 2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 12:54 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec w okręgu wyborczym nr 11
18.09.2018 12:54 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec w okręgu wyborczym nr 12
18.09.2018 12:53 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec w okręgu wyborczym nr 8
18.09.2018 12:39 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach Wójta Gminy Dębowiec w dniu 21 października 2018r.
14.09.2018 17:32 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu o składzie oraz siedzibie _zmiana z dnia 14 września 2018r.
11.09.2018 18:09 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu o składzie oraz siedzibie
11.09.2018 08:04 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu
10.09.2018 11:49 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
10.09.2018 11:09 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń powiatowych i gminnych/miejskich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

1 2 następna