Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2011 11:16 Konsultacje projektu uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie : Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012r.
18.10.2011 11:18 Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
10.10.2011 10:31 Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
27.12.2010 11:16 PROTOKÓŁ z przeprow. konsultacji z organizacjami pozarząd. projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w spr. okr. warunków i trybu finansowania zad. własnego Gminy Dębowiec w zakr.sprzyjania rozw. sportu
17.12.2010 14:30 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
30.11.2010 12:49 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwał dotyczących „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r”
17.11.2010 09:49 Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r”, oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011r.”
06.10.2010 10:05 Konsultacje Programu współpracy samorządu Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6