Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2014 12:54 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
18.11.2013 11:23 Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwał w sprawie "Gminnego Programu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014, oraz "Gminnego
08.11.2013 09:40 Konsultacje w sprawie „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r”, oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014r.”
04.11.2013 12:35 Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 343/XLII/2010 Radu Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010r.
28.10.2013 12:02 konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
21.11.2012 09:44 Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządzowymi- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. i Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2013r.
13.11.2012 08:17 konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. i Gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii na 2013r.
22.10.2012 11:45 Protokół z konsultacji z organizacjami - Program współpracy na 2013r
19.10.2012 13:23 Wyniki konsultacji społecznych - uchwały dot. odpadów komunalnych
12.10.2012 11:17 Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna