Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2014 10:53 OGŁOSZENIE o czterech pierwszych przetargach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
30.05.2014 10:42 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Katowickiej 6 w Dębowcu
06.05.2014 11:08 Ogłoszenie nr RSSiO.6845.1.2014 o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 6 w Dębowcu
11.04.2014 10:06 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
28.03.2014 11:16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
26.03.2014 13:10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
20.02.2014 16:21 Ogłoszenie SG. 6840.1.2013 o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 w Simoradzu
04.11.2013 12:16 Ogłoszenie SG. 6840.1.2013 o trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 w Simoradzu
07.10.2013 08:22 SG.6840.8.2013 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
29.07.2013 08:38 Ogłoszenie SG. 6840.1.2013 o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 w Simoradzu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna