Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2015 10:02 Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
30.04.2015 15:18 Sprawozdanie Wójta Gminy Dębowiec z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014
09.01.2015 09:39 Wyniki naboru wniosków na realizację w 2015r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
05.01.2015 12:45 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015r.
15.12.2014 11:53 Ogłoszenie naboru wniosków na realizację w 2015r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
01.12.2014 13:29 Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu
29.04.2014 14:44 Sprawozdanie Wójta Gminy Dębowiec z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
18.03.2014 12:14 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r.
17.02.2014 10:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r.
17.01.2014 12:26 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna