wersja do wydruku Artur Kulesza 29.06.2011 09:27

Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2010 - 2011

Lp.

Nazwa taryfowej grupy odbiorców

Oznaczenie

Charakterystyka

-1-

-2-

-3-

-4-

1.

Odbiorcy z pomiarem

O-1

1.       Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i wielorodzinnych, wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

2.       Odbiorcy prowadzący działalność rolną i/lub leśną, z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej.

3.       Odbiorcy prowadzący działalnością gospodarczą inną niż rolna i/lub leśna. Miejsce prowadzonej działalności gospodarczej jest wyposażone w urządzenia pomiarowe.

2.

Odbiorcy bez pomiaru

O-2

1.       Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i wielorodzinnych, które nie są wyposażonych w urządzenia pomiarowe. Rozliczenie odprowadzonych ścieków następuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

2.       Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą inną niż rolna i/lub leśna. Rozliczenie odprowadzonych ścieków następuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).


Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców

O-1

O-2

Netto

 [zł]

Brutto

[zł]

Netto

[zł]

Brutto

[zł]

-0-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków [zł/m3]

7,29

7,80

7,29

7,80

2.

Opłata abonamentowa - usługa odczytu i rozliczenia [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy][1]

10,00

10,70

6,00

6,42Zgodnie z §2 uchwały nr 355/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków, dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków, dla wszystkich grup taryfowych wynosi 3,97 zł.[1] Opłata abonamentowa obejmuje koszty dokonania ustalenia wielkości zużycia wody w oparciu o urządzenie pomiarowe, koszt sporządzenia faktury, jej wysyłki, księgowania zobowiązań i wpłat każdego odbiorcy, windykacji należności oraz gotowości do świadczenia usług. Opłata ta jest naliczana dla każdego odbiorcy za okres 2 miesięcy, chyba, że umowa o odprowadzenie ścieków przewiduje inny okres rozliczeniowy.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2010 - 2011
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:Artur Kulesza
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2011 09:27

Rejestr zmian dokumentu

ukryj