wersja do wydruku Artur Kulesza 04.03.2008 08:51

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta Ewidencji Nr KE-03
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


I. Nazwa ewidencji

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

II. Podstawa prawna

 • Art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

III.    Cel prowadzenia ewidencji

 • Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

IV.    Wpisowi do ewidencji podlegają

 • nazwisko i imiona;
 • poprzednie imiona i nazwiska;
 • nazwisko rodowe;
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL;
 • wzrost;
 • kolor oczu;
 • płeć;
 • fotografia i podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego;
  adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
  numer i seria aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, a w tym daty ich wydania, daty ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

V.    Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
 • nr pokoju: 11
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 14
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730 – 1530
 • VI.    Uwagi

  • Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ewidencji jest Wójt Gminy Dębowiec.

  VII. Miejsce na notatki

   

   

   

     Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
  Informację opublikował:Artur Kulesza
  Informację wytworzył:
  Data na dokumencie:Brak
  Data publikacji:04.03.2008 08:51

  Rejestr zmian dokumentu

  ukryj