wersja do wydruku Artur Kulesza 04.03.2008 08:30

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Karta Ewidencji Nr KE-01
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


I. Nazwa ewidencji

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

II. Podstawa prawna

 • Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

III.    Cel prowadzenia ewidencji

 • Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 • Kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 • W celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 • Kontrola wykonywanych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

IV.    Wpisowi do ewidencji podlegają

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela nieruchomości.
 • Imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalnośc gospodarczą.
 • Adres nieruchomości.
 • Data zawarcia umowy.
 • Terminy wywozu odpadów komunalnych.
 • Terminy opróżniania zbiorników bezodpływowych..
 • Terminy pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

V.    Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji

Referat Ochrony Środowiska
 • nr pokoju: 1
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 25
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730 – 1530
 • VI.    Uwagi

  • Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ewidencji jest Wójt Gminy Dębowiec.

  VII. Miejsce na notatki

   

   

   

     Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
  Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
  Informację opublikował:Artur Kulesza
  Informację wytworzył:
  Data na dokumencie:Brak
  Data publikacji:04.03.2008 08:30

  Rejestr zmian dokumentu

  ukryj